GeoSrbija

Nova verzija portala GeoSrbija, lični utisak

Povodom obeležavanja zadnjeg GIS dana novembra prošle 2017 godine, napisao sam jedan tekst o ličnim utiscima u vezi prvog korišćenja renoviranog portala GeoSrbija na adresi https://a3.geosrbija.rs/.

Tekst sam poslao na adresu ndsi@rgz.gov.rs i do dana današnjeg nisam dobio nikakav odgovor. Želim da sa vama podelim sadržaj ovog e-maila u celosti u nadi da će neka konekcija iz Republičkog Geodetskog Zavoda odreagovati i da, eventualno, dobijem i nekakav odgovor.

Poštovani,

na početku bih prvo da pohvalim novu verziju portala na adresi a3.geosrbija.rs koja je počela sa radom početkom oktobra ove godine. Ovo su sada daleko bolje performanse i imamo mnogo jednostavniju pretragu podataka što je najviše nedostajalo prethodnoj verziji.

Kao neko ko se profesionalno bavi GIS-om 15 godina mogu slobodno da kažem da konačno imamo upotrebljiv geoportal i nadam se da će se nastaviti sa njegovim usavršavanjem i dodavanjem novih funkcionalnosti.

Pored toga, posebno bih pohvalio i uvođenje opcija:

– „Dodaj WMS“. Meni najomiljenija i izuzetno korisna opcija za one koji imaju vlastiti WMS servis sa podacima tako da mogu dodati sopstvene slojeve podataka na portal i preklopiti ih vrlo elegantno sa ostalim podacima.

– „izvoz posmatrane oblasti u georeferencirani JPEG“ ovo je od velike pomoći svima koji imaju potrebu za raznoraznim georeferenciranim podlogama u svojim softverima, bilo da su CAD ili GIS aplikacije.

A sada malo o nekim funkcionalnostima koje još uvek nedostaju ili bi mogle da se još malo unaprede:

– Poželjno bi bilo imati konverziju koordinata između različitih koordinatnih sistema koji su upotrebi kod nas u Srbiji ali sa opcijom gde bi se jasno videle i definicije koordinatnih sistema sa transformacionim parametrima u nekim od priznatih, ili da kažem bolje popularnih formata kao što su Proj4, OGC WKT, ESRI WKT (.PRJ fajl), itd.

– Interesantna je i opcija „Analiza preklapanja“ ali na žalost ne vidim neku veliku upotrebnu korist zato što je preklapanje moguće samo sa ručno iscrtanim poligonom u delu „Nacrtaj i izmeri“. Ona bi bila daleko interesantnija da prihvata i podatke koje sami dodajemo u sekciji „Moji podaci“ u vidu WMS servisa, SHP fajlova i ostalih formata bilo da su linijski, tačkasti ili poligonski. Tako bi onda bilo moguće napraviti analizu nekih podataka koji bi se dodali iz sopstvenog GIS-a i ukrstili sa podacima iz GeoPortala.

Da bi bilo jasnije navešću konkretan primer gde bi ovo bilo od ogromne upotrebne vrednosti: nakon uvoza nekih objekata iz sopstvenog GIS-a (vodovodna mreža, kanalizacija, toplovod, itd) moguće je izvršiti analizu preklapanja tih objekata sa parcelama i dobiti kao krajnji rezultat popis brojeva svih parcela na kojima se nalaze pomenuti objekti. To bi bilo od ogromne koristi u javnim komunalnim preduzećima kod planiranja, izdavanja uslova , projektovanja, itd. 

– Određeni setovi geopodataka treba da konačno postanu javni i dostupni za preuzimanje u vektorskom formatu kao što su svuda u normalnom svetu. Koji su razlozi da još nemamo besplatno preuzimanje podataka o administrativnim područjimaupravnim okruzimagranicama političkih opštinakatastarskih opštinastatističkih krugova, itd ? Da li uopšte više treba pominjati da za tim podacima ima potrebu svako javno preduzeće u Srbiji koje se bavi nekakvom komunalnom infrastrukturom i da bi im bili od ogromne koristi. Da ne pričamo kada bi takve podatke uparili sa podacima iz zvaničnog popisa! 

Koristi od objavljivanja ovakvih geopodataka su ogromne i potrebno je shvatiti da smo odavno u drugoj deceniji XXI veka. Godinama unazad je mnogo lakše pronaći i slobodno skinuti podatke o adresama, kućnim brojevima, parcelama i opštinama u nekoj američkoj državi nego u Srbiji. Smatram da apsolutno više nema potrebe da to bude i dalje tako i nadam se da će se stvari razvijati u tom pravcu ali daleko brže.

I na kraju samo dva pitanja:

– Da li uopšte u RGZ neko razmišlja ili planira o mogućem kreiranju zvaničnog državnog servisa za geokodiranje adresa koji bi se omogućio ili preko GeoPortala ili kao poseban API servis po ugledu na popularne svetske servise za geokodiranje?

– Kada će se omogućiti registrovanje korisnika na GeoSrbija portalu? U zvaničnom uputstvu za korišćenje ta opcija postoji ali je očigledno da je isključena na sajtu?

Puno pozdrava i sve najbolje u daljem radu